Göran-släkten 2016 info

Präst: Göran Olofsson, Åh Stifts- och Konferensgård
Tel: 0522-254 83, 0702-50 51 47
E-post: goran.olofsson@svenskakyrkan.se
Läsperioder: 17 – 21 februari, 30 mars – 3 april och 30 juni – 19 juli
Anhörigdag: 21 februari

Konfirmationsdagen den 19 juli
Dagen börjar kl 11.00 i Åh kyrka med konfirmandernas musikaliska redogörelse.
Klockan 12.30 är det lunch för konfirmanderna och deras familjer (endast anmälda). Ca 14 (eller 14.30) börjar konfirmationsgudstjänsten på ängen med förbön för alla konfirmanderna och fortsätter sedan med högmässa i kyrkan. Slut ca 17.00. Därefter ska alla konfirmander och ledare säga hejdå.