FADDER 2021

Till alla Åh-konfirmander 2018/2019/2020

Under din konfirmandtid fick du till och från att möta några trevliga, mysiga personer som kallades faddrar. Det är en av förmånerna man har som Åh-konfirmand, att det är några som har som sin särskilda uppgift att ta hand om dig som konfirmand.

För att nästa års konfirmander ska få det lika härligt, ger vi nu dig chansen att bli fadder. Det handlar framför allt just om detta: att ta hand om de nya konfirmanderna, se dem, stötta dem, be för dem. Kort och gott att hjälpa till så att de får det lika bra som vi tror att du hade det.

Som faddrar får ni egna ledare med egna samlingar. Där får ni chans att växa i tron. Faddrarna samlas lite före konfirmandernas första läger. Det brukar vara väldigt roligt. Båda lägren börjar med middag kl. 17.00.

Faddrarna är med de två första perioderna av konfirmationsläsningen. Tyvärr kan man inte enbart välja ett av lägren.

Lägerperioder 2021:

Louise-släkten
Präst: Louise Sjölund, Stiftgårdspräst
Läsperioder: Info inställt påskläger Louise-släkten Faddrar

Carl-släkten
Präst: Carl Sjögren, Kyrkoherde i Mölndal
Läsperioder:  Info inställt påskläger Carl-släkten Faddrar

 

Anmälan här senast 15 januari 2021. Kostnaden för båda lägren är 4 845kr.

Besked om antagning och övrig information kommer sedan i god tid före första lägret. OBS! Antalet platser är begränsat.

Vi lever just nu mitt i en pandemi. Mycket av det vi har planerat har fått ändras i sista stund eller ställas in. Vi planerar för och hoppas att vi kommer att genomföra fadderlägren 2021 som det ser ut här i brevet. Men vi vill bara lägga till att vi självklart får se hur framtiden blir och hur eventuella restriktioner kan se ut framöver. Vi följer alla de rekommendationer som FHM ger ut och har regelbunden kontakt med smittskyddsläkare i länet.

Välkommen!

 

Louise Sjölund, Stiftsgårdspräst
Epost:louise.sjolund@svenskakyrkan.se
Tel: 0737- 73 11 36
Carl Sjögren, Kyrkoherde i Mölndal
E-post: carl.sjogren@svenskakyrkan.se
Tel: 0738- 52 03 23