FADDER 2022

Till alla Åh-konfirmander 2019/2020/2021

Under din konfirmandtid fick du till och från att möta några trevliga, mysiga personer som kallades faddrar. Det är en av förmånerna man har som Åh-konfirmand, att det är några som har som sin särskilda uppgift att ta hand om dig som konfirmand.

För att nästa års konfirmander ska få det lika härligt, ger vi nu dig chansen att bli fadder. Det handlar framför allt just om detta: att ta hand om de nya konfirmanderna, se dem, stötta dem, be för dem. Kort och gott att hjälpa till så att de får det lika bra som vi tror att du hade det.

Som faddrar får ni egna ledare med egna samlingar. Där får ni chans att växa i tron. Faddrarna samlas lite före konfirmandernas första läger. Det brukar vara väldigt roligt. Båda lägren börjar med middag kl. 17.00.

Faddrarna är med de två första perioderna av konfirmationsläsningen. Tyvärr kan man inte enbart välja ett av lägren.

Lägerperioder 2022:

Louise-släkten
Präst: Louise Sjölund, Stiftgårdspräst
Läsperioder: 15-20 februari, 14-18 april

Carl-släkten
Präst: Carl Sjögren, Kyrkoherde i Mölndal
Läsperioder: 22-27 februari, 20-24 april

 

Anmälan här senast 16 januari 2022. Kostnaden för båda lägren är 4.845kr.

Besked om antagning och övrig information kommer sedan i god tid före första lägret. OBS! Antalet platser är begränsat.

 

Välkommen!

 

Louise Sjölund, Stiftsgårdspräst
Epost:louise.sjolund@ahstiftsgard.se
Tel: 0736- 58 64 50
Carl Sjögren, Kyrkoherde i Mölndal
E-post: carl.sjogren@svenskakyrkan.se
Tel: 0738- 52 03 23