Fadder 2023


Till alla Åh- konfirmander 2020/2021/2022


INBJUDAN – Bli fadder 2023!

Under din konfirmandtid fick du till och från möta några trevliga, mysiga personer som kallades faddrar. Det är en av förmånerna man har som Åh-konfirmand, att det är några som har som sin särskilda uppgift att ta hand om dig som konfirmand.


För att nästa års konfirmander ska få det lika härligt, ger vi nu dig chansen att bli fadder. Det handlar framför allt just om detta: att ta hand om de nya konfirmanderna, se dem, stötta dem, be för dem. Kort och gott att hjälpa till så att de får det lika bra som vi tror att du hade det.

Som faddrar får ni egna ledare med egna samlingar. Där får ni chans att växa i tron. Faddrarna samlas lite före konfirmandernas första läger. Det brukar vara väldigt roligt. Båda lägren börjar med middag kl. 17.00.


Faddrarna är med de två första perioderna av konfirmationsläsningen. Tyvärr kan man inte enbart välja ett av lägren.
Inga avdrag för sen ankomst eller tidig avresa på lägren.  


Lägerperioder 2023:

Louise-släkten fadderläger    14-19/2 och 6-10/4                 

Johan-släkten fadderläger      21-26/2 och 12-16/4                 

Kostnad: 4.845:-

Sista anmälan fredag 27 januari 2023          Anmälan

Besked om antagning och övrig information kommer sedan i god tid före första lägret. OBS! Antalet platser är begränsat.


Välkommen!

Louise Sjölund           Johan Hylander    
Stiftgårdspräst          Präst, Pastorsadjunkt

E-post:              E-post:
louise.sjolund@ahstiftsgard.se   johan.hylander@svenskakyrkan.se

Tel: 0736-58 64 50         Tel: 031 - 731 58 65

  Fyll i anmälan nedan:

  Godkänn GDPR policy här under:
  JaNej

  Välj släkt:

  Louise-släktenJohan-släkten

  Ditt namn

  Din adress

  Målsmans telefon

  Målsmans namn

  Målsmans epost

  Födelseår:

  Fadders epost

  Fadders telefon

  Specialkost:

  JaNej

  Om ja, fyll i din specialkost här:

  Annat, allergier, handikapp, osv.....