Liselotte-släkten 2016 info

Präst: Liselotte Malmqvist, Lane-Ryrs församling.
E-post: liselotte.malmqvist@svenskakyrkan.se
Tel: 0707-58 55 35
Läsperioder: 24 – 28 februari, 4 – 8 maj och 16 juni – 5 juli
Anhörigdag: 28 februari

Konfirmationsdagen den 5 juli
Dagen börjar kl 11.00 i Åh kyrka med konfirmandernas musikaliska redogörelse.
Klockan 12.30 är det lunch för konfirmanderna och deras familjer (endast anmälda). Ca 14 (eller 14.30) börjar konfirmationsgudstjänsten på ängen med förbön för alla konfirmanderna och fortsätter sedan med högmässa i kyrkan. Slut ca 17.00. Därefter ska alla konfirmander och ledare säga hejdå.